Historikk

“No man becomes rich unless he enriches others.” – Andrew Carnegie

Heltefond

Carnegies Heltefond i Norge ble opprettet i 1911 som en norsk del av det internasjonale Carnegie Hero Fund. Fondets grunnlegger var Andrew Carnegie (1835-1919), som utvandret fra Skottland til USA i 1848. Der etablerte han fra 1865 en rekke jernverk og kontrollerte etter hvert det meste av amerikansk stålindustri. Han solgte virksomheten i 1901 for 500 millioner dollar.

Av dette donerte Carnegie 350 millioner dollar til ulike samfunnsmessige formål som folkebiblioteker og universiteter både i USA og Storbritannia. Videre opprettet han de såkalte heltefond og Carnegie Endowment for International Peace, som i dag er en betydelig faktor i internasjonalt fredsarbeid, bl.a. med kontor i Moskva. Utvikling og forskning, særlig i forbindelse med romfart, er også en vesentlig del av virksomheten i USA.

Carnegie Hero Fund Commission for North America ble dannet i 1904. Fondet fikk en rekke søsterorganisasjoner i 10 europeiske land, deriblant i Norge, som mottok en grunnkapital på 125 000 dollar. Rentene av fondet skulle gå til belønning av heltegjerninger.

Lignende fond ble opprettet i Frankrike, Sverige, Tyskland, Italia, UK, Belgia, Nederland, Sveits og Danmark. Det tyske fond opphørte rundt 1925.

Fondet sorterer under Det Kgl. Nærings- og Fiskeridepartement. Etter styrets avgjørelse om belønning, anmodes vedkommende statsforvalter om å stå for utdelingen. I spesielle tilfeller kan representanter for fondets styre selv foreta utdelingen.“No man becomes rich unless he enriches others.” – Andrew Carnegie