Søk her

Forslag om belønninger mottas normalt fra: offentlige etater, særlig politiet, private foretak og personer.

Søk her

Forslag om belønninger mottas normalt fra: offentlige etater, særlig politiet, private foretak og personer. Les mer om kriterier for påskjønnelser.

Forslag om belønning i form av medalje og diplom må være styret i hende innen 3 år etter hendelsen. Det legges særlig vekt på forutsetninger når det gjelder redning utført av barn. Det kan ikke søkes belønning for dyr. Vårt hovedkriterie er at man må ha satt sitt eget liv på spill for å redde andre. Redningen må ha foregått i Norge. Sakene blir styrebehandlet. Det avholdes 2 til 3 styremøter i året. Etter styremøtet sendes avgjørelsen til den aktuelle statsforvalter som tilskrives med anmodning om utdeling.

Forslagstiller

Redningsutøver

Den reddede

Hendelsesforløpet

Uploading...
fileuploaded.jpg
Upload failed. Max size for files is 10 MB.
Uploading...
fileuploaded.jpg
Upload failed. Max size for files is 10 MB.
Uploading...
fileuploaded.jpg
Upload failed. Max size for files is 10 MB.
Takk

Ditt forslag er mottatt.
Oops! Something went wrong while submitting the form.